Posiadamy w ofercie międzynarodowy specjalistyczny transport niskopodwoziowy, wykorzystywany do przewozu pokaźnych i niestandardowych ładunków.

Transportujemy między innymi koparki, walce, równiarki, kosiarki, konstrukcje stalowe i betonowe, zbiorniki, klimatyzatory, agregaty oraz inne tego typu ładunki.
Polubicze Dworskie
21-580 Wisznice
Tel: +48 790 350 700
Email: kopalnie@piotrans.pl
Pon.-Sb.: 08:00 - 18:00
„PIOTRANS” Piotr Frończuk
Warszawska 94, 21-580 Wisznice 
Wykorzystanie OZE w działaności przedsiębiorstwa Piotr Frończuk „PIOTRANS”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.