Nasza Kopalnia Kruszyw mieści się w Polubiczach Dworskich w powiecie bialskim.

W ofercie znajduje się:
  • żwir
  • piasek
  • podsypka
Materiał najczęściej wykorzystywany przy:
  • podbudowach dróg
  • nasypach drogowych
  • podbudowach pod kostkę brukową
  • jako składnik do różnego rodzaju mieszanek betonowych.
Ziemia podsypkowa
  • służy do podniesienia i wyrównania terenu.
Ziemia czarna
  • wykorzystywana do podniesienia terenu
  • jako nawierzchnia warstwa ogrodów i trawników
Oferujemy profesjonalny transport kruszyw wywrotkami 8x8 prosto do miejsca docelowego.
Polubicze Dworskie
21-580 Wisznice
Tel.: +48 790 350 700
Email: kopalnie@piotrans.pl
Pon.-Sob.: 08:00-18:00
„PIOTRANS” Piotr Frończuk
Warszawska 94, 21-580 Wisznice 
Wykorzystanie OZE w działaności przedsiębiorstwa Piotr Frończuk „PIOTRANS”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.