Stacja Paliw, ul. Zagłoby 10, Zamość

Od 2015 roku prowadzimy detaliczną sprzedaż paliw na Stacji przy ulicy Zagłoby 10
w Zamościu.

Zachęcamy do sprawdzenia konkurencyjnych ceny i wysokiej jakość!

Zapraszamy również do zakupów w dobrze zaopatrzonym sklepie.
ul. Zagłoby 10
22-400 Zamość
Tel.: +48 690 088 227
E-mail: zamosc@piotrans.pl
Pon.-Pt.: 07:00 - 18:00
Sobota: 07:00 - 15:00
„PIOTRANS” Piotr Frończuk
Warszawska 94, 21-580 Wisznice 
Wykorzystanie OZE w działaności przedsiębiorstwa Piotr Frończuk „PIOTRANS”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.