Świadczymy profesjonalną obsługę dróg, posiadamy w tym celu specjalistyczne maszyny tj. kosiarki z wysięgnikami, kosiarki boczne, ciągniki i kosy spalinowe.

Nasz zespół operatorów zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, koszeniem trawy na poboczach i skarpach dróg.
ul. Warszawska 94
21-580 Wisznice
Tel.: +48 790 700 772
Email: obsluga.drog@piotrans.pl
Pon.:-Pt.: 06:00-18:00
„PIOTRANS” Piotr Frończuk
Warszawska 94, 21-580 Wisznice 
Wykorzystanie OZE w działaności przedsiębiorstwa Piotr Frończuk „PIOTRANS”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.