Nasza Kopalnia Kruszyw mieści się w Polubiczach Dworskich w powiecie bialskim.

W ofercie znajduje się:

  • żwir
  • piasek
  • podsypka

Materiał najczęściej wykorzystywany przy:

  • podbudowach dróg
  • nasypach drogowych
  • podbudowach pod kostkę brukową
  • jako składnik do różnego rodzaju mieszanek betonowych.

Ziemia podsypkowa

  • służy do podniesienia i wyrównania terenu.

Ziemia czarna

  • wykorzystywana do podniesienia terenu
  • jako nawierzchnia warstwa ogrodów i trawników

Oferujemy profesjonalny transport kruszyw wywrotkami 8x8 prosto do miejsca docelowego.

Image
Image

Polubicze Dworskie
21-580 Wisznice

Tel.: +48 790 350 700
Email: kopalnie@piotrans.pl

Pon.-Sob.: 08:00-18:00

Image

PIOTRANS Piotr Frończuk
Warszawska 94, 21-580 Wisznice

Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa Piotr Frończuk „PIOTRANS”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Image