Jako firma jesteśmy lokalnymi patriotami. Lubimy wspierać rodzime działania. Kibicujemy wszystkim lokalnym sportowcom oraz bierzemy czynny udział w imprezach charytatywnych. Jesteśmy dumni z nawet najmniejszych sukcesów osób, które wspieramy i cieszymy się, że nasz region rozwija się z werwą. Poniżej prezentujemy galerię podziękowań i dyplomów, które niewątpliwie są naszą chlubą!

Image

PIOTRANS Piotr Frończuk
Warszawska 94, 21-580 Wisznice

Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa Piotr Frończuk „PIOTRANS”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Image