Jako firma jesteśmy lokalnymi patriotami. Lubimy wspierać rodzime działania. Kibicujemy wszystkim lokalnym sportowcom oraz bierzemy czynny udział w imprezach charytatywnych. Jesteśmy dumni z nawet najmniejszych sukcesów osób, które wspieramy i cieszymy się, że nasz region rozwija się z werwą. Poniżej prezentujemy galerię podziękowań i dyplomów, które niewątpliwie są naszą chlubą!