Jako firma jesteśmy lokalnymi patriotami. Lubimy wspierać rodzime działania. Kibicujemy wszystkim lokalnym sportowcom oraz bierzemy czynny udział w imprezach charytatywnych. Jesteśmy dumni z nawet najmniejszych sukcesów osób, które wspieramy i cieszymy się, że nasz region rozwija się z werwą. Poniżej prezentujemy galerię podziękowań i dyplomów, które niewątpliwie są naszą chlubą!
„PIOTRANS” Piotr Frończuk
Warszawska 94, 21-580 Wisznice 
Wykorzystanie OZE w działaności przedsiębiorstwa Piotr Frończuk „PIOTRANS”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.